Ny tidsplan för BAS version 3

2022-01-26
Efter tester och utvärdering har Unionsstyrelsen beslutat att skjuta fram introduktionen av nya BAS medlemssystemet till augusti 2022.

Genom att flytta introduktionen till augusti stör vi båtklubbarnas verksamhet så lite som möjligt. Vi kan också öka utbildningsresurserna och erbjuda båtklubbarna och förbundens funktionärer en väl genomarbetat utbildning i systemet från slutet av april – juni samt under augusti. Dessutom kvalitetssäkrar vi lanseringen och minskar risken för oförutsedda fel i data och program. En särskild styrgrupp har tillsatts av Unionsstyrelsen för att stödja projektets slutförande, följa upp ekonomin och säkerställa att inga icke budgeterade kostnader uppstår samt för att bygga upp utbildningsorganisationen.

Det är viktigt att båtklubbarna fortsätter förberedelserna inför överflyttningen till nya BAS med städning av data i enlighet med tidigare utskickade instruktioner och kommande anvisningar.

Ny tidsplan för BAS 3:

20 mars deadline för ”flyttstädning” av befintligt data inom båtklubben för att utbildningssystemet ska kunna startas upp.

26 april start för utbildning i BAS 3.

Augusti (exakt datum meddelas senare) BAS 3 tillgänglig för alla båtklubbar.

För frågor kontakta BAS-kommittén via bas@batunionen.se.

Läs mer om medlemssystemet BAS här.