Sjösäkert så in i Norden – sjösäkerhetskonferens i Stockholm 8-9 november

2022-11-10
8-9 november var Svenska Båtunionen värd för Nordiska Båtrådets konferens Säker på nordiska vatten 2022. Konferensen samlade ett femtiotal deltagare från myndigheter och organisationer som arbetar med sjösäkerhet i Norden.

Under femton olika föredrag diskuterades sjösäkerhet, beteendeförändringar och lagstiftning. Flera olika projekt redovisades från olika deltagande myndigheter och organisationer. Avsikten är att konferensen ska bli återkommande och genomföras igen 2024 någonstans i Norden.

Deltagande från Svenska Båtunionen var Sjösäkerhetskommittén och kansliet.

Programrådet Nordisk Sjösäkerhetskonferens

Bild. Programrådet för konferensen bestod av representanter från olika delar av nordiskt friluftsliv på vatten. Fr. v: Sune Abelgren Olsen (Dansk tursejlere), Peter Karlsson (Svenska Båtunionen), Sten Emborg (Sjöfartsstyrelsen/Sejl sekert), Markus Blomqvist (Segling och Båtsport Finland), Katinka Ingves (Svenska Kanotförbundet), Fredrik Norén (SXK). Foto Carl Zeidlitz.

Frågor och kontakt: Peter Karlsson, verksamhetschef Svenska Båtunionen, peter@batunionen.se, +46(0)72 748 5961.

Ur programmet

Säker på nordiska vatten 2022

8 November

12.30 Konferensen startar, Inledning med Peer Bent Nilsen, generalsekreterare Nordiska Båtrådet.

13.00 Fritidsbåtsolyckor, analys och orsaker

Talare: Egil Wright, Transportstyrelsen, Sten Emborg Søfartsstyrelsen/SejlSikkert, Ole Andreas Straete, Sjöfartsdirektoratet.

14.00 Parallella seminarier, pass 1

Nationell handlingsplan mot båtolyckor

Talare: Randi Linlokken, Sjöfartsdirektoratet.

CE-märkningen = Säkerhetsmärkning? 

Talare: Kimmo Patrakka, Traficom .

Bärbar teknik som räddar liv

Talare: Sten Emborg,Søfartsstyrelsen / SejlSikkert, Anders J. Johansson, Svenska Kanotförbundet.

15.20 Att ändra människors beteende

Talare: Annika Strömberg, Leg.psykolog och föreläsare

16.20 Workshop: Hur minskar vi antalet sjöolyckor utan fler lagar?

17.30 Redovisning Workshop

9 november

09.00 Båtlivsundersökningar – Nytta och nöje

Talare: Egil Wright, Transportstyrelsen, Endre Solvang, Kongelig Norsk Båtforbund, Tanja Riskko, Segel och båtsport i Finland, Sten Emborg, Statens Sjösäkerhetsråd.

10.00 Räddar båtregister liv? – Erfarenheter och ståndpunkter inom Norden.

Talare: Jan Jansson, Segling och Båtsport, Stig Hvide Smith, Kongelig Norsk Bådforbund, Hans Öhlund, Svenska Båtunionen.

11.30 Parallella seminarier pass 2 

Ny digital checklista för säker båt

Talare: Hans Öhlund, Svenska Båtunionen.

Hur når vi ut med säkerhetsbudskap? 

Talare: Åsa Andersson och Katinka Ingves, Svenska Kanotförbundet, Nina Iren Øverberg och Bjørn Thomsen, Dansk Kano og kajak Forbund. 

Fritidsbåtsplattformen

Talare: Ole Andreas Straete, Sjöfarstdirektoratet

12.20 Parallella seminarier pass 3

Välkommen i klubben! – Sjösäkerhet som medlemsförmån

Talare: Sune Olsen, Dansk Tursejlere.

Innovation och säkerhetskommunikation

Talare: Matthew Father, Svenska Sjöräddningssällskapet.

Organisera flytvästkontroll

Talare: Svenska Kryssarklubben.

14.30 Gemensam avslutning

 

Läs mer om Nordiska Båtrådet under Om oss.