Båtriksdagen 2022 hölls i Karlstad 26-27 mars

2022-03-27
Svenska Båtunionens årsmöte, Båtriksdagen hölls i Karlstad 26-27 mars 2022.

Teaterbron i Karlstad 19003.

På Båtriksdagen fattas beslut om de kommande årens verksamhetsinrikting, avgifter samt motioner och propositioner. Båtriksdagen valde om sittande styrelse, godkände det senaste årets verksamhet och förvaltning samt gick på styrelsens förslag och beslutade om en avgiftshöjning med 13 kronor per båtklubbsmedlem och år från och med 2023, den första avgiftshöjningen på 9 år. Ett mer utförligt referat kommer i tidningen Båtliv nr 3, 2022.

Till Båtriksdagen utser de anslutna båtförbunden och två riksomfattande klubbar delegaterna. I år närvarade ett 80-tal delegater och tillsammans med styrelse, valberedning och kansli var det totalt cirka 110 personer närvarande.

Motioner till Båtriksdagen hade lämnats från de regionala båtförbunden, och finns att läsa här. Båtklubb som önskar att Svenska Båtunionen ska driva en fråga eller utföra en viss verksamhet kontaktar sitt regionala båtförbund som kan motionera till Båtriksdagen 2023. Läs mer om om Båtriksdagen här.

(Bild: Teaterbron Karlstad 1903, Tekniska museet.)


Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.