Båtriksdagen 15 november 2020

2020-11-18
Båtriksdagen 2020 hölls digitalt den 15 november.

För första gången har Svenska Båtunionen haft sin Båtriksdag digitalt. Mötet leddes av Roger Alm som ordförande och Bengt Gärde som vice ordförande.

Samtliga motioner drogs tillbaka av båtförbunden som lagt fram dem och flera propositioner bordlades till Båtriksdagen 2021. Bland annat beslutades att ingen avgiftshöjning ska ske 2021, vilket innebär sju år utan avgiftshöjningar. Per Edberg, Värmlands Båtförbund blev invald till styrelsen på fyllnadsval på ett år.

Pandemin har påverkat vår verksamhet på olika sätt under året. Självklart har det påverkat våra fysiska möten i styrelsen men även våra planerade möten med förbunden. Tyvärr så ser det inte särskilt ljust ut nu för att vi skall kunna träffas fysiskt den närmaste tiden.

Kansliet har under hösten haft ett flertal utbildningar för deltagarna på i digitala möten.  Båtriksdagarna, både den extra digitala Båtriksdagen den 23 september och 2020 års digitala Båtriksdag den 15 november har fungerat tekniskt mycket bra med ett stort antal deltagare från hela Sverige.

Så snart protokollet är justerat kommer det att läggas ut i vårt Dokumentbibliotek här på hemsidan, batunionen.se/utbildning/dokumentbiblioteket/.

Christer Eriksson, ordförande