Marinarmaturer

Marinarmatur erbjuder Svenska Båtunionens medlemsklubbar belysning med 20 % på ordinarie prislista.

Marinarmatur erbjuder Svenska Båtunionens medlemsklubbar belysning med 20 % på ordinarie prislista. Elpedistaler 10 % och Cleanport pump-out-stationer (sugtömningsanläggning) 10 %. Kontakta Marinarmaturer här.