Poly ropes

Poly-Produkter grundades år 1967 och var vid starten en uppstickare inom tågvirkesbranschen, och har utvecklats till att idag vara Skandinaviens ledande tågvirkesleverantör/tillverkare. År 1979 flyttades den första maskinen för egenproduktion av tågvirke in i deras lokaler, vilket också blev startskottet för det egna marina varumärke PolyRopes. Poly-Produkters olika affärsområden samlas in under den välkända Knopen, då som nu.

Tack vare gedigen kunskap om olika fibers egenskaper kan Poly-produkter skapa innovativa produkter som tillgodoser kundernas höga krav. Produkterna tillverkas så att de både ska hålla i längden och möta kundernas önskemål och förväntningar. Poly-Produkter optimerar sina produkter för att möta de krav som tågvirket skall utsättas för. De utvecklar fiberprodukter för kommande generationers högre krav.