Utskick av handlingar inför Unionsrådet 2019

Handlingarna skickas ut till alla förbund, Navigationssällskapet och Kungliga Motorbåtsklubben via e-post och publiceras under Dokument på  www.batunionen.se

18 okt 2019