Utskick av handlingar inför Båtriksdagen 2020

Startdatum: 20200304

Handlingarna skcikas ut via e-post till våra förbund, Navigationssällskapet och Kungliga Motorbåtsklubben samt publiceras under dokument på www.batunionen.se.