Utbildning BAS-K, Stockholm

Startdatum: 20170509

Grundutbildning BAS-K kl 18-ca21 hos Svenska Båtunionens kansli, af Pontins väg 6, Stockholm. Fulltecknad