Utbildning BAS 3 för hamn-/varvsansvarig i båtklubben

Startdatum: 20221102

18.00 - 19.30, innehåll bl.a. båtplatser, vaktschema, upptagningsschema.

Logga in på mötet i Zoom här.

Föranmäl dig gärna här.

Utbildningen kommer att spelas in och läggas upp på Svenska Båtunionens Youtubekanal.