Svenska Båtunionens ordförandekonferens

Startdatum: 20210214

Söndag 14 februari klockan 13.00 - 16.30 hälsar Svenska Båtunionens styrelse våra ordföranden för båtförbunden och våra riksomfattande båtklubbar välkomna till ordförandekonferens. Syftet med mötet är att diskutera verksamhet och strategier 2021-2025.

Plats: Videomöte i Zoom

Program

12.30 Teknisk genomgång och test.

13.00 Inledning, presentationer och återkoppling från förra årets ordförandekonferens

13.20 Våra viktiga frågor 

Genomgång av kommittéernas strategiskt viktigaste frågor

14.20-14.40 Bensträckare

14.40-15.25 Våra projekt och varför gör vi dem
XRF, Rorsman, SBU-akademin, revideringar hamnboken och egenkontroller

15.25-15.30 Kort bensträckare

15.30-16.15 Behovet av regionala samordnare

16.15-16.30 Avrundning

 

Anmälan

Registrera dig senast torsdag 11 februari genom följande länk:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVKcVQBKorb6zT23JAsIG5GGn95tNkk-bBrWu222WB8RS_PA/viewform?usp=sf_link

 

Bekräftelsesidan som öppnas efter din registrering innehåller mötesdetaljerna. Du kommer även att få e-post några dagar innan mötet med alla mötesdetaljer samt eventuella handlingar.

 

Zoom

Vi kommer att ha genomgångar av hur du deltar i Zoom-möte 9 februari kl 15 och 11 februari kl 19. Genomgången tar en knapp timme. Du kommer direkt till den på länken https://us02web.zoom.us/j/82027402155?pwd=Zjd3UFJwS1RSL2hqc3NVTnIzdlNiUT09, ingen föranmälan krävs.

 

Frågor

Har du frågor gällande Zoom eller andra tekniska frågor kontakta Patrik Lindqvist på SBU kansli: patrik@batunionen.se

Har du frågor gällande mötet eller handlingar kontakta Christer Eriksson: christer.eriksson@batunionen.se