Övningstillfälle digital Båtriksdag

Startdatum: 20200917

Kl 15 hålls en digital “Övningsbåtriksdag” i mötesverktyget Zoom för anmälda delegater.

Anmälan är obligatorisk även till denna och sker här. Logga gärna in i god tid, mötet är öppet från kl 14.30.