Ordförandekonferensen 2022

Startdatum: 20220220

Svenska Båtunionens ordförandekonferens samlar ordföranden i våra båtförbund och riksomfattande klubbar.

Till eventsida och anmälan.

Obs mötet är öppet endast för ordföranden i båtförbund anslutna till Svenska Båtunionen, Navigationsällskapet och Kungliga Motorbåtsklubben