Kopparsymposium, Chalmers Göteborg

Startdatum: 20190201

Symposium kring koppars påverkan av vattenmiljön.

Symposium kring koppars påverkan av vattenmiljön.

Arrangeras av Svenska Båtunionens Miljökommitté i samarbete med Svenska Kryssarklubben och Chalmers

Se inbjudan och program här