Kopparsymposium, Chalmers Göteborg

Symposium kring koppars påverkan av vattenmiljön.

Arrangeras av Svenska Båtunionens Miljökommitté i samarbete med Svenska Kryssarklubben och Chalmers

Se inbjudan och program här

01 Feb 2019