Informationsmöte gällande hemsidor för regionala båtförbund

Informationsmöte torsdag 7 november klockan 18. Intresserade är välkomna till Svenska Båtunionen i Stockholm eller online via videomöte/webinar. Anmäl dig här (vi behöver veta hur många som deltar).

07 Nov 2019