Grundutbildning/presentation av BAS-K ”Båtklubbsprogrammet”

Startdatum: 20161012

Tid: 18-ca 21

Plats Svenska Båtunionens kansli, af Pontins väg 6, Djurgården Stockholm

Anmäl dig på https://goo.gl/forms/ORLbZ84616E3Cngc2

Inge Bramer håller en grundlig genomgång i vad BAS-K kan. Du kommer att kunna fråga och diskutera. Målet med kvällen är att du ska kunna bilda dig en uppfattning om vad BAS-K kan göra för din klubb.