Grundutbildning BAS-K Stockholm

Startdatum: 20161130

Grundutbildning BAS-K kl 18-ca 21. Hos Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6 på Djurgården.

Anmäl dig via denna länk https://goo.gl/forms/HHw6D69uNzHpUdqs2