Föredrag Utmaningar för fritidsbåtslivet kl 18.00

Startdatum: 20210316

Carl Rönnow, hållbarhetsansvarig på Svenska Båtunionen, håller föredrag på Sjöhistoriska museets digitala seminarium.

Läs mer här https://www.sjohistoriska.se/besok/kalender/livesant-foredrag-16-mars.