Fördjupningsutbildning BAS-K, Bräkne Hoby

Startdatum: 20181115

Tid och plats 2018-11-15 kl 18:00-(21:00) BBF lokal, Parkvägen 11, Bräkne Hoby

Denna inbjudan vänder sig i första hand till de som använder BAS men som önskar gå vidare eller utbyta erfarenhet kring användning.

Tid och plats 2018-11-15 kl 18:00-(21:00) BBF lokal, Parkvägen 11, Bräkne Hoby

Innehåll
Genomgångarna/utbildningen är avsedda att vara likartade men kommer naturligtvis att variera bl.a.
beroende på deltagarna. Grundtanken är;
• Mycket kort allmän genomgång av BAS för att fånga ev. nyanlända.
• Scenario/frågebaserad genomgång där upplägget baseras på de frågeställningar och exempel ni vill ha belysta.
• Diskussion kring GDPR.

”Friskrivning” 😉
Jag leder genomgången mot den bakgrund och erfarenhet jag har och ger mig således inte ut för att vara en expert på BAS eller GDPR..

Anmälan

Antalet möjliga deltagare är begränsat. Principen om ”först till kvarn” kommer att gälla.
Anmälan sker genom mail till staffan.osterling@bas.batunionen.se med angivande av;
• Namn och kontaktuppgifter (e-mail + mobiltelefon) på avsedda deltagare
• Pass 1 (Bräkne Hoby) eller pass 2 (Karlskrona). Om båda passen är möjliga så ange
prioritetsordning för ev. hanterande vid överbokning.
• De frågeställningar ni vill ha belysta/diskuterade

Anmälan skall vara inkommen 2018-11-09.

Välkomna!/Staffan Österling, staffan.osterling@bas.batunionen.se