Dataskyddsförordning (GDPR) ersätter PuL

Startdatum: 20180528

Båtvänner inom Lidingö Båtförbund,

EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) ersätter PuL den 25 maj 2018. Den får direkta effekter och konsekvenser för båtklubbarna inom Lidingö Båtförbund. Vi har tillsammans med Södra Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen organiserat en utbildningskväll i syfte att funktionärer ska få tillräckliga kunskaper och insikter i den nya regleringen för att följa vad som följer av GDPR avseende medlemsregister och personuppgifter. Alla funktionärer som handlägger frågor angående medlemskap, båtplatser, debitering av medlemsavgifter, utskick till medlemmar m m är direkt berörda av GDPR. Det är ytterst styrelsen som är ansvarig att reglerna efterlevs.
Lidingö Båtförbund bjuder på en sommarbuffé innan mötet. Information och utbildning i GDPR är kostnadsfri.
Vi ser tacksamt fram emot Ert intresse och anmälan till mötet.
Välkomna !