BAS-K fördjupningsutbildning Ekonomiadministration

BAS-K fördjupningsutbildning Ekonomiadministration

Tid: 18.00 till ca 21

Plats: Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm (Djurgården)

Anmäl dig här

21 Mar 2019