Dokument

Nominerade personer per 2019-01-20 (nomineringstiden slut)

Samtliga personer som är nominerade till val vid Båtriksdagen 2019

inkomna-nomineringar-2019-01-20-1.pdf