Liten båt utan motor

Roddbåt, jolle eller annan enkel öppen båt utan motor.

Ladda ner säkerhetskontroll som PDF
 • Kontrollera varje båttur
 • Kontrollera månatligen
 • Kontrollera årligen
  1. Är båten tät och fri från vatten
   1. På land - skrovets utsida
    Kontrollera att skrovet är fritt från allvarligare skador.
   2. På land - dyvika/bottenplugg/länspluggar (om sådan finns)
    Kontrollera att de(n) sitter fast innan sjösättning. Dyvikan kan vara sliten eller sprucken. Vissa har en packning som bör kontrolleras årligen. Byts vid behov.
   3. På land - självlänsande sittbrunn (om sådan finns)
    Fungerar avrinningen? Sitter eventuella slangar fast ordentligt? På båtar där självlänsen mynnar under vattenytan ska avstängningsventil alltid finnas. Går den att öppna lätt och är den tät när den är stängd?
   4. På land - Kontrollera att bordgenomföringar är täta (om sådana finns)
    Skrovgenomföringar med anslutningar för ventiler (= kranar), slangar och självlänsar. På utsidan - skrapa bort bottenfärg och beväxning, kontrollera att där inte syns tecken på korrosion, sprickor, rost eller springor mellan skrovgenomföringens fläns och skrov. Om ventiler varit stängda under vintern finns risk att de frusit sönder och spruckit. På insidan - kontrollera att skrovgenomföringen sitter fast, inte har korrosionsangrepp eller visar spår av läckage. Kontrollera att slangar inte har sprickor eller är nötta samt att vredet sitter fast och inte är rostigt. Tunna spiralburna plastslangar är olämpliga. Slangar ska, enligt gällande regelverk, under eller nära vattenlinjen vara fästa mot skrovgenomföringen med dubbla slangklämmor i rostfritt stål och vara vända åt vart sitt håll. Ventilen ska ”motioneras” så den går lätt att öppna/stänga.
   5. I sjön - lyft på durkarna
    Kontrollera att det inte finns vatten under durkarna. Även under innerlinern (inre skrovet) på en plastbåt. Även en ganska liten mängd skvalpar omkring och kan försämra stabiliteten. Se till att det är rent och torrt i kölsvin/motorrum för att snabbt upptäcka läckor.
   6. I sjön - Kontrollera att bordgenomföringar är täta (om sådan finns)
    Skrovgenomföringar med anslutningar för ventiler (= kranar), slangar och självlänsar. Kontrollera att det inte finns tecken på läckage vid skrovgenomföringen och att det är torrt vid genomföringens flänsmutter, ventilens gängor och slanganslutningar. Ventilen ska ”motioneras” ibland så den går lätt att öppna/stänga.
  2. Flytsäkerhet
   1. Finns tillräckligt och fungerande flytmedel
    Om båten skulle kantra eller vattenfyllas av någon anledning är det viktigt att den ändå flyter på flyttankarna.
   2. Vid båt med flyttankar
    Kontrollera att de är intakta och sitter fast ordentligt.
  3. Säkerhetsutrustning
   1. Ankare, mindre båt
    Det finns en rad olika typer av ankare i olika storlekar och för olika bottenförhållanden. Anpassa efter din båts storlek och ankringsdjup. Kontrollera linans/kättingens skick och att schacklar är väl åtdragna och säkrade.
   2. Båtshake/bojfångare
    Kontrollera att krok och dylikt sitter fast, extra viktigt med båtshakar i teleskoputförande.
   3. CE-märkning/blå skylten
    Anger bland annat max antal personer ombord, max last och max motorstyrka.
   4. Fendrar
    Minst 4 st rekommenderas (anpassade för båtens storlek).
   5. Flytvästar eller flytplagg
    Ska alltid finnas och användas av samtliga ombord. Flytvästar ska vara CE-märkta. Använd grenband om sådant finns. Serva upplåsbara modeller enligt tillverkarens rekommendation.
   6. Förtöjningslinor
    Minst 4 st rekommenderas (anpassade för båtens vikt). Ryckdämpare bör finnas, kontrollera skicket på dessa, byt vid behov.
   7. Reservåra
    Båt med åror bör medföra en reservåra.
   8. Öskar
    Bör vara fäst med karbinhake/lina.
  4. Nödutrustning
   1. Keps - Solskydd - Glasögonsnodd (flytbar)
   2. Mobiltelefon
    Vattenskyddad och helst med GPS. Ladda ned 112-appen och lägg in viktiga telefonnr.
  5. Framdrivning
   1. Åror/årklykor roddbåt
    Kontrollera att de är hela och att årklykor sitter fast.
  Vi använder cookies

  För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.