Utvecklingen av medlemssystemet BAS version 3

2021-10-08
Vi jobbar just nu med att få en testversion färdig. Hittills har vi jobbat i en ren utvecklingsversion som endast kan testas av dem som är inblandade i utvecklingen. Den första riktiga testversion ska kunna testas av utvalda klubbar och våra BAS-coacher.

Flyttstädning

Det finns en del saker båtklubbarna kan göra för att förbereda sig för BAS-K version 3. För en bra start är migreringen av data till den nya databasen avgörande. Rätt data på rätt plats ger goda förutsättningar för en smidig övergång. Klubbarna kan förbereda sig tidigt genom att underhålla registren i nuvarande version. Man kan börja med persondata. Exempel på fel som vi ofta ser i personregister är:

Om ni får, enligt klubbens integritetspolicy, så registrera så många personnummer som möjligt. Det kommer att underlätta identifiering av personer i hela databasen och t ex ge möjlighet att hitta dubbletter i andra klubbar. I BAS registreras personnumret i två fält – födelsedatum i ett fält och de fyra sista i intilliggande fält. Finns personnummer registrerat så kan vi hjälpa till med registerunderhållet centralt genom avstämning mot folkbokföringen. Men observera att ni måste informera klubbmedlemmarna om att ni registrerar personnummer och det måste framgå av klubbens integritetspolicy.

När?

Övergripande tidplan har justerats , dvs uppstart av ny version planers till augusti 2022.

Och, apropå fönster, så innebär alltså driftsättningen av den nya versionen ett stopp av BAS under en period. Vi säger att stoppet kan vara två veckor, troligen blir det dock kortare än så men vi vill ligga “åt rätt håll” med marginal om det trasslar.  Vi har valt tidpunkten för att vi vet att användningen av BAS är ganska låg direkt efter sommaren. BAS är ju inte något bokföringssystem och de underlag man kan behöva från BAS går att ta ut i förväg om man vet att det kommer att stängas en viss period.

Patrik Lindqvist, Svenska Båtunionens kansli.