Svenska Båtunionens Miljöpris 2023 tilldelas Folke Rydén Production!

2023-03-14
Svenska Båtunionens Miljöpris delades för tredje året i rad ut till ännu en välförtjänt pristagare som bidragit till en bättre havsmiljö. På båtmässan Allt för sjön i Älvsjö den 11 mars delades diplom och prissumma på 10 000 kr ut till Folke Rydén Production, FRP AB. Foto: Peter Karlsson.

Svenska Båtunionens miljökommitté, som är jury för Miljöpriset, lämnade följande motivering: 

“Folke Rydén Production, FRP AB, bildades 1995 och har sedan 2009 producerat en rad  uppmärksammade och prisbelönta filmer om Östersjöns miljö. FRP har förutom detta bidragit med många andra samhällskritiska och humoristiska produktioner.  

Dokumentärfilmerna har nått ut till hundratusentals tittare och bidragit till påverkan inom politiken och till förbättringar av miljön i våra sjöar och hav. Svenska skolor har också använt filmerna som undervisningsmaterial till över 700 000 skolelever genom åren vilket har ökat kännedomen om hur miljön i sjöar och hav kan förbättras. En viktig kunskap för nutida och framtida generationer.

FRP har nyligen producerat fyra prisnominerade kortfilmer om Allemansrätten i sjö och hav åt Svenska Båtunionen. De kreativa och humoristiska filmerna har syftet att öka kunskapen inom det rörliga friluftslivet i sjöar och hav och föra en dialog om vad man får eller inte får göra till sjöss. Dessa informationsfilmer har fått stor spridning, inte minst i sociala medier.”

Vi fick en pratstund med Folke Rydén efter prisceremonin:

Ett stort grattis. Hur känns det?
“Tack! Det känns fantastiskt kul och är en perfekt start på arbetet efter pandemin som har drabbat oss alla, inte minst oss som håller på med film- och TV produktion. Nu har vi chansen att börja åka igen och skildra människor och miljöer, det som vi allra helst vill göra.”

Gjorde inte pandemin det lättare för er att filma då det inte var folk i vägen?
“Inte ute på havet. Under pandemin var det mer folk än någonsin i skärgården, däremot under förra säsongen var de färre människor ute när de släppte på restriktionerna och folk började resa till andra platser. Men du har rätt så till vida att vi har kunnat göra en hel del arbete som gäller natur-  och miljöfilmning av sjöar, skog och hav som har varit tacksamma att kunna göra. Men nu är det igång igen och nu kör vi på.”

Om vi fokuserar på Allemansrätten, vi har mycket utländska gäster i våra farvatten, kommer ni att göra någon satsning på att få ut filmerna och information till dem? Många känner till Allemansrätten, men inte vad den innebär.
”Det är väldigt få svenskar med utländsk bakgrund som utnyttjar sjölivet och båtlivet och inte allra minst skärgården. Där tycker jag det finns en stor outtalad och outnyttjad potential att få ut de som besökare till det fantastiska naturliv som vi som bott i Sverige i generationer tar för givet.”

Tror du att vi kommer att få några inskränkningar i Allemansrätten med tanke på hur det ser ut i miljön idag om vi inte tar tillvara på den så som vi borde.
“Det är en jättebra fråga, som är aktuell, viktig och angelägen. Och svaret är tyvärr ja, om vi inte skärper oss och man inte var och en för sig och tillsammans sköter oss och agerar på ett sådant sätt att vi kan bevara naturen. Inte minst de kustnära områdena och stränder vid sjöar och hav. Gör vi inte det och det kommer att bli en påverkan, så är medvetenheten så stor idag att det mycket väl kan bli inskränkningar i Allemansrätten. Så det kan jag tänka mig och det vore fantastiskt synd. Det är ju Sveriges USP! (Unique Selling Point) Att vi har tillgång till och får röra oss fritt i mark och sjö. Men vi behöver vara vaksamma!”

Vi vet ju att filmerna visas i skolorna och de som är mest aktiva vad det gäller vår miljö, är faktiskt våra barn och ungdomar och det måste väl vara ett bra forum att använda barn och ungdomar att vara ambassadörer för miljön.
“Ja verkligen, vi är väldigt glada och stolta över att de filmer som vi gjort är visade i skolorna i sådan enormt stor omfattning och det händer att det kommer fram unga människor till mig  och säger att: “jag såg filmen om sjöfarten” och det betyder att det har fastnat hos våra barn och unga. ”

Vad går prispengarna till?
“Vi ska bjuda alla medarbetarna på en tillställning. De gör ett fantastiskt arbete.”

Svenska Båtunionens Miljöpris instiftades 2020 för att uppmärksamma värdefulla insatser som gjorts till förmån för den marina miljön. Prissumman är 10 000 kr och kan delas på flera. 

Nomineringen för miljöpriset öppnar i april och såväl en enskild person som ett företag, en förening eller en organisation i Sverige kan nomineras. Alla kan nominera och nomineringen görs skriftligt med motivering och eventuellt annat underlag som belyser förtjänster hos den föreslagna mottagaren. Nomineringen lämnas per e-post till miljo@batunionen.se senast den sista september varje år.