Svenska Båtunionen får Sweboats miljöpris 2022

2022-03-14
Svenska Båtunionen nomineras för skapandet av ”Nationella båtmiljökonferensen” - ett återkommande forum där hela båtlivssverige – forskning, myndigheter och representanter för hela båtlivet – fick möjligheten att för första gången mötas och på ett konstruktivt sätt och i sann samarbetsanda diskutera de miljöutmaningar som båtlivet har.

– Avsikten var att skapa en mötesplats mellan teori och praktik. Vi kände att det var alldeles för många möten där båtlivet pratade om sin syn på sina möten och möten där forskarna och myndigheterna diskuterade sin. De tillfällen vi möttes var ofta i opposition till varandra i debattinlägg eller TV-intervjuer, säger Carl Rönnow, ansvarig för miljö- och hållbarhet på Svenska Båtunionen.

Nationell båtmiljökonferens hölls för första gången i november 2021 och planeras att hållas vart annat år. Efter den första konferensen 2021 fanns en känsla av samsyn mellan många av deltagarna, och det har gett ett grunden för fokus på konstruktivt åtgärdsarbete framåt.

Priset, som delades ut för fjärde gången den 14 mars på Sweboats kansli, är på 25000 kr som Svenska Båtunionen kommer att fondera i SBU-fonden. Från SBU-fonden kan båtklubbar och båtförbund söka medel för satsningar bland annat på barn- och ungdomsverksamhet och utbildning.

Prisutdelning Sweboats miljöpris 2022.

Från höger Patrik Borén Dyviks Marina/Sweboat, Peter Karlsson verksamhetsansvarig Svenska Båtunionen, Carl Rönnow miljö- och hållbarhetsansvarig Svenska Båtunionen och Mats Eriksson VD Sweboat. Foto Jennifer Glans, Sweboat.