Båtmiljökonferens – Framtidens hållbara framdrivning

2023-10-12
Havsmiljöinstitutet, Svenska Båtunionen och Havs- och vattenmyndigheten arrangerade en nationell båtmiljökonferens den 17–18 oktober i Marstrand. Konferensen samlade forskare, branschfolk, myndigheter och båtorganisationer för att diskutera idéer, utmaningar och möjligheter för hur Sveriges båtliv kan bli mer hållbart, med fokus på fritidsbåtars framdrivning.

I dag finns det drygt 900 000 fritidsbåtar i Sverige, vilket är en av de högsta siffrorna i världen sett till befolkningsmängden. Trots att varje enskild båt har en liten påverkan på havsmiljön gör det stora antalet att den totala effekten av båtlivet blir betydande, med utsläpp och störningar i den marina miljön.

Under konferensen pratade man lösningar och vägar framåt för en hållbar framdrivning för fritidsbåtar. Vilka förutsättningar har vi för en omställning och vad behövs ytterligare? Vilka tekniska lösningar finns redan på plats och vad är ett miljösmart båtbeteende? Havsmiljöinstitutet, Svenska Båtunionen och Havs- och vattenmyndigheteten vill, genom olika angreppssätt, samverka för att skapa förändring där båtlivet och en god havsmiljö går hand i hand.

– Den nationella båtmiljökonferensen syftar till att vara en inspirerande arena där aktörer som alla värnar om ett svenskt båtliv i samklang med natur och miljö får tillfälle att mötas, bredda sina nätverk, få större förståelse för olika perspektiv i fritidsbåtsfrågor samt öka kunskapen i miljöfrågor kopplade till båtlivet, säger Peter Karlsson, verksamhetschef för Svenska Båtunionen.

Programpunkter som Utmaningar och påverkan från dagens framdrift, holistiska synsätt och hållbara val, miljösmart båtdesign och Segelbåtens återkomst bidrog till en tankeväckande och mångsidig konferens – fylld av inspirerande föredrag och aktiviteter, spännande samtal och delade erfarenheter.