Ny organisation för BAS-utbildning och support

2023-02-10
BAS har under hösten 2022 bytt skepnad med nya funktioner och ny design. I och med att BAS nu är ett så stort och omfattande system har Unionsstyrelsen fattat beslut om att under 2023 omorganisera och centralisera support och utbildningsverksamheten för systemet och att ansvaret för detta läggs på kansliet.

Support och utbildning kommer att organiseras i tre delar: 

BAS-support som kommer att vara den dagliga kontakten för båtklubbsanvändarna och skötas via supportfunktionen i BAS. Den tekniska supportfunktionen kommer att fungera på samma sätt som nu och tidigare men vi ska stärka bemanningen och rutinerna.

BAS-utbildning kommer att innehålla digitala utbildningar inom ramen för SBU-akademins verksamhet. Utbildningarna arrangeras och administreras via kansliet och kommuniceras till båtklubbarna via båtförbunden. Avsikten är också att BAS-utbildning också kan medverka i fysiska utbildningar arrangerade av regionala båtförbund.

BAS-Båtklubbsanpassat stöd kommer att tillhandahållas till nya båtklubbar som startar upp BAS eller då båtklubbar har så stora problem att de inte kan lösas via den ordinarie supporten.

Ambitionen är att den nya support/utbildningsorganisationen ska starta igång under hösten 2023.

Vi  har behov av personer som är intresserade att engagera sig i stödverksamheten enligt beskrivning:

För att passa för en roll inom BAS utbildning/support så tror vi att du bör ha några av dessa färdigheter:

Utöver detta:

Låter detta intressant så vill vi att du mailar din intresseanmälan till oss. Intresseanmälan bör innehålla namn, kontaktuppgifter, en kort beskrivning om din bakgrund som är till nytta för uppdraget och vilka intresseområden du har inom BAS.


Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.