Mer ros än ris till Miljömålsberedningen

2021-01-15
Miljömålsberedningen lägger idag drygt hundra åtgärdsförslag som vittnar om en vilja att ta ett omtag på havsmiljöpolitiken och hitta lösningar för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen och mål 14 i Agenda 2030.

Ett flertal positiva förslag berör fritidsbåtslivet, bland annat att kustkommunerna behöver inkludera infrastruktur för fritidsbåtar i den fysiska planeringen, att regeringen bör verka i EU för striktare miljökrav i fritidsbåtsdirektivet för nya båtar samt en utredning av system för återvinning av fritidsbåtar.

– Havs- och kustmiljön är av största vikt för fritidsbåtslivet och med stöd av Svenska Båtunionen har Miljömålsberedningen lagt fram många bra förslag på hur vi kan utforma ett mer hållbart båtliv, säger Carl Rönnow, miljöansvarig på Svenska Båtunionen.

Miljömålsberedningen ser också att det är viktigt att påskynda utbytet av äldre tvåtaktsmotorer samt öka användningen av miljövänligare bränslen och motortyper. Betänkandet innehåller dessutom efterlängtade förslag om producentansvar för båtbranschen liksom att kustkommuner ska samarbete med lokala båtklubbar för att underlätta tillgången till sjösättningsramper och utöka möjligheterna att förvara båtar på land. Dessutom föreslås ökat stöd till friluftslivsorganisationernas information till det båtburna friluftslivet.

– Miljömålsberedningen har dock inte stått pall för trycket om ett fritidsbåtsregister och föreslår att frågan ska utredas ytterligare en gång, trots att det gamla registret lades ned redan 1993 på grund av utebliven nytta, avslutar Carl Rönnow.

Här kan du läsa Miljömålsberedningens betänkande Havet och människan.

Pressmeddelande 2021-01-15


Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.