Havstulpanvarning utlyst för Östersjökusten upp till och med Gävleborgs län

2020-08-18
Nu går Svenska Båtunionen ut med en havstulpanvarning för hela Östersjökusten från Skåne upp till och med Gävleborgs län. Det kan vara dags att se över och eventuellt tvätta sin båt. Lokala skillnader kan förekomma.

Svenska Båtunionens havstulpanvarning gäller alltså Kalmar, Blekinge, Skåne, Östergötlands, Södermanlands, Gotlands, Stockholms, Uppsala och Gävleborgs län. Tillsammans med våra frivilliga observatörers hjälp ser vi att havstulpanerna har förökat sig i en större utsträckning och det kan vara dags att se över sitt skrov om det är dags att tvätta bort havstulpanernas larver som nu satt sig fast. Projektet Havstulpanvarningen bygger på att observatörer längs Sveriges kustband rapporterar om havstulpanernas settling via mätplattor som är placerade vid observatörernas hemmabryggor. När tillräckligt många rapporter om påväxt inom ett område kommit in skickas en havstulpanvarning ut via mail eller sms till dem som anmält sig till tjänsten.

Mer information om havstulpanvarningen hittar du på batmiljo.se/havstulpanvarningen

Havstulpanvarning i 20 år

Havstulpanvarningen är en tjänst som funnits sen 2001 och där man via sms kan få information om när havstulpaner sätter sig fast på båtbottnar i specifika geografiska områden. Varningen underlättar för båtfolk som vill göra rätt för miljön och för att slippa måla båtbotten med miljöfarlig bottenfärg.

Ett hjälpmedel för att slippa måla med giftig färg

Syftet med varningen är att få båtägare att använda andra metoder mot påväxt än giftig bottenfärg. När varningen skickas ut kan båtägaren lätt få bort havstulpanerna genom att tvätta av båtbotten, ta upp den på land eller åka in i sötare vatten. Det är viktigt att åtgärden utförs innan havstulpanerna hinner bygga sitt kalkskal alltför stort och hårt. Vinsten är en ren båtbotten, snabbare skrov och mindre avgasutsläpp hos motorbåtar. Förslag på alternativa lösningar på hur man kan tvätta sin båt hittar du på Båtmiljö.se.

Det finns flera alternativ till giftiga bottenfärger

Hur vet du om det är dags att tvätta båtbotten? Skalet på havstulpanen har börjat hårdna och är ca 5 mm stora. Alternativa metoder kan vara borsttvätt, tvätta för hand, lägga båten i sötvatten eller använda en så kallad skrovduk. Mer information finns på batmiljo.se/underhall.