Föredrag på Allt för sjön om säkerhetsläget i Östersjön

2023-03-30
Säkerhetsläget på Östersjön - Vad ska jag tänka på som båtägare!
Det var Kustbevakningens ämne på Marina Scenen på Allt för sjön 2023.
”Det senaste året har säkerhetsläget i vårt närområde dramatiskt förändrats. Östersjön har hastigt gått från att vara en
lugn bakgård till världspolitisk hot spot, vilket inte minst sabotaget mot Nordstream-ledningarna i höstas visade. Påverkar
detta fritidsbåtslivet? Vad ska jag tänka på för min och andras säkerhet?”

Kustbevakningens inbjudna gäster var:
Carl Oskar Bohlin 
Minister för civilt försvar
Therese Mattson
Generaldirektör Kustbevakningen
Örlogskapten David Lindberg
Marinens Operationsavdelning
Mattias Hyllert
Direktör Sjö- och flygräddningsavdelningen Sjöfartsverket
Patrik Lindén
Chef Operativa planeringsenheten Kustbevakningen

Moderator: Mattias Lindholm Kustbevakningen

Hela föredraget hittar du på vår Youtube kanal.

Mattias Hyllert påtalade vikten av att kontrollera sin båt innan man ger sig ut på sjön. Svenska Båtunionens
Sjösäkerhetskommitté har tagit fram webbverktyget Egen säkerhetskontroll för fritidsbåt, som är ett bra
hjälpmedel när du kontrollerar din båt.

Länken till verktyget ”Egen säkerhetskontroll för fritidsbåt hittar du här.