Arbetet mot stöldligorna har gett effekt

2021-10-05
Arbetet med Båtsamverkan har gett effekt. Men även regeringens egna insatser för att stoppa stölderna av båtmotorer går framåt. Det sa inrikesminister Mikael Damberg (S) till Svenska Båtunionens ordförande, Christer Eriksson, vid ett möte 4 oktober.

Mikale Damber (S) och Christer Eriksson (SBU)

Svenska Båtunionen vill veta vad som görs för att stoppa de många båtmotorstölderna.

– Ni gör ett stort arbete både för att stötta båtägare och för att stoppa stölder. Ni ska ha tack för det. Arbetet ger enorm effekt när man får det på plats, säger Mikael Damberg.

– Sedan vi träffades förra gången för två år sedan har myndighetsuppdraget gett viss effekt. Polis, Tull och Kustbevakning jobbar mycket mer underrättelsebaserat idag än tidigare. Det ger effekt när myndigheterna försöker se mönster för hur ligorna jobbar och hur det förändras över tid. Långsiktigt kommer det att vara avgörande att bygga upp den underrättelsebaserade verksamheten.

– Nu finns det också ett krav på återrapportering så att myndigheterna måste återrapportera till oss om vad de gör.

Damberg pekar även på skärpt lagstiftningen, så att systematiska stölder har kommit in i Brottsbalken. Därmed kan det brottet ge högre straff för dem som bedriver stölder i systematisk form, det vill säga de internationella stöldligorna. Även straffen för häleribrott har förändrats.

– Vi har också jobbat med att se över polisens befogenheter i gränsnära områden. Vi tittar på hur polisen ska kunna jobba med andra myndigheter mer systematiskt med kameror och kunna följa tjuvarna. Det kanske ska vara lättare för polisen att göra husrannsakan i gränsnära områden.

– Vi jobbar också i ett nordiskt samarbete med hur vi ska hindra de här ligorna från att komma in i landet. Ibland talar vi bara om hur vi ska hindra dem från att komma ut, men det mest effektiva är om de inte kommer in alls, säger Mikael Damberg.

Christer Eriksson, ordförande för Svenska Båtunionen, håller med om att det tar tid att stoppa stöldligorna.

– Efter det här mötet måste jag säga att det var positivt. Jag har förståelse för att de kanske inte går så fort som vi vill, kommenterar Christer Eriksson.

– Dörrarna är öppna för mer samarbete och vi båtägare gör mycket för att motverka stölderna. Vårt mål är att få en bättre säkerhet i våra hamnar.

Text & foto: Lars-Åke Redéen

Bildtext: Mikael Damberg (t. v.) och Christer Eriksson.