27 personer omkom på sjön 2020

2021-01-13
Under 2020 omkom preliminärt 27 personer i fritidsbåtolyckor, tre fler än under 2019. Det meddelar Transportstyrelsen den 12 januari.

Av de omkomna är 26 st vuxna, en person är under 20 år. Två av de omkomna är kvinnor, resten är män.

I mindre än hälften av de fall där Transportstyrelsen har komplett information har alkohol varit inblandat. I inget av fallen var narkotika en faktor.

Två tredjedelar, 18 personer, omkom på insjöar.

6 personer omkom i roddbåtar, 8 st i öppna motorbåtar, 6 st i beboliga båtar och 4 st i kanoter. 2 personer omkom i olyckor kopplade till vattenskotrar. I ett fall saknas uppgifter om båt.

4 personer omkom trots att de bar flytväst, 17 av de omkomna har inte använt flytväst. I 6 av fallen saknas uppgifter, enligt Transportsstyrelsen.

Då antalet omkomna på sjön är relativt lågt ger enstaka olyckor stort utslag i statistiken. Sett på fem års medelvärde har dödsfallen till sjöss minskat de senaste tio åren, från 29,4 år 2011 – 2015 till 22,8 år 2016 – 2020.

–  Vi behöver fortsätta vårt gemensamma arbete för bättre sjösäkerhet, säger Hans Öhlund, vice ordförande och ansvarig för sjösäkerhetsfrågor i Svenska Båtunionens. Flytväst, mobiltelefon i vattensäkert fodral för att kunna kalla på hjälp och att aldrig ge sig ut onykter är de viktigaste åtgärderna.

Genom ett aktivt arbete och riktade kampanjer för bland annat ökad flytvästanvändning, ökad utbildning, egen säkerhetskontroll av båt och bättre hamnsäkerhet, bidrar vi till färre omkomna och skadade i båtlivet.

Svenska Båtunionen är också en del av Sjösäkerhetsrådet där vi aktivt arbetar tillsammans med andra organisationer för ett säkrare båtliv.

Kontakt sjösäkerhetsfrågor: Hans Öhlund, hans.ohlund@batunionen.se, 070-577 96 56.