21 personer omkom i fritidsbåtsolyckor 2021

2022-01-12
Under 2021 omkom preliminärt 21 personer i fritidsbåtolyckor samt två i yrkessjöfarten. Det är totalt sex färre än under 2020. Det meddelar Transportstyrelsen den 12 januari.

Majoriteten av de omkomna är över 40 år. Två av de omkomna är kvinnor, resten är män.

Knappt hälften, nio personer, omkom på insjöar, fem i skärgården, fyra i hamnmiljöer och fyra vid bryggor. Tre av olyckorna kopplas till vattenskotrar.

Då antalet omkomna på sjön är relativt lågt ger enstaka olyckor stort utslag i statistiken. Sett på fem års medelvärde har dödsfallen minskat de senaste tio åren, från 27,2 år 2012 – 2016 till 21,8 år 2017 – 2021.

—  Vi ser en stadig minskning i de allvarligaste olyckorna trots ett öka friluftsliv på sjön under pandemin, säger Hans Öhlund, vice ordförande och ansvarig för sjösäkerhetsfrågor i Svenska Båtunionen.

— Båtägarna blir fler men också mer utbildade, fler använder flytväst och mobiltelefon i vattensäkert fodral gör att fler kan kalla på hjälp, det är viktiga åtgärder som vi kommer att fortsätta att arbeta för, säger Hans Öhlund.

Genom ett aktivt arbete och riktade kampanjer för bland annat ökad flytvästanvändning, ökad utbildning, egen säkerhetskontroll av båt och bättre hamnsäkerhet, bidrar vi till färre omkomna och skadade i båtlivet.

Svenska Båtunionen är också en del av Sjösäkerhetsrådet där vi aktivt arbetar tillsammans med andra organisationer för ett säkrare båtliv.

Kontakt sjösäkerhetsfrågor: Hans Öhlund, hans.ohlund@batunionen.se, 070-577 96 56.