Svensk flagga segelbåt

Viktig information om Brexit för dig som har båt i Storbritannien

Publicerad: 2019-10-11

Svenskflaggade båtar som ligger i Storbritannien vid en hård Brexit den 31 oktober 2019 kommer sannolikt att betraktas som båtar från övriga länder utanför EU om de återkommer till Sverige eller ett annat EU-land. Det kan medföra krav på ägaren att betala moms och andra eventuella importavgifter och skatter. Den europeiska båtorganisationen EBA skriver så här i sin information om Brexit:

In the event of a ‘no deal’ Brexit, boats which are lying in the UK at the time of Brexit will lose their Union status (i.e. they will lose their right to free circulation in the EU). On their return to the EU they will be treated as non-Union goods and will be subject to customs controls in the same way as any other vessel coming from a third country would be. This could result in VAT and, if applicable, import duty being payable.

Svenska Båtunionen rekommenderar båtägare som har svenskflaggande båtar för närvarande liggande i Storbritannien att kontakta Tullverket och Skattemyndigheten för mer information.