båtklubb

Var med och påverka båtlivet i Sverige

Publicerad: 2018-11-28

Valnämnden inom Svenska Båtunionen skickade i dagarna ut information om nominering av kandidater till val under Båtriksdagen. Kandidater nomineras av Navigationssällskapet Kungliga Motorbåtsklubben och de regionala förbunden. Valnämnden har presenterat vilka funktioner inom svenska Båtunionen som ska väljas och vilken erfarenhet man söker.

Valnämnden har  identifierat ett antal erfarenhets- och kompetensområden som är en tillgång om de finns representerade bland ledamöterna i styrelsen:

Båtlivserfarenhet och föreningserfarenhet är nödvändiga hos samtliga ledamöter i styrelsen. Föreningserfarenhet ger dels de nödvändiga kunskaperna om formerna för arbetet i och villkoren för ideella föreningar, dels om att grunden för ett gott resultat är förmågan att finna samförståndslösningar. Inom ramen för föreningserfarenheten är det en fördel att kandidater har erfarenhet av styrelsearbete. Nedan framgår de kompetenser (kunskaper/erfarenheter) som bör finnas representerade i Unionsstyrelsen utifrån ansvar och förväntad verksamhet (ingen rangordning):

  • Erfarenhet att företräda en större organisation
  • Kunskap om och intresse för offentlig förvaltning, process och beslutsordningar inom myndigheter, Regering och Riksdag
  • Ekonomikompetens, budget, verksamhetsplanering, redovisning
  • miljökunskap, miljöteknik
  • Sjösäkerhetskompetens i vid bemärkelse
  • IT-stöd för både framtida behov och dagens BAS
  • Information om båtlivets villkor och möjligheter (lobbyverksamhet)
  • Erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet
  • Arbetsgivar- och arbetsledarerfarenhet

Är du en person som eller vet du någon person som uppfyller profilen så kontakta ert förbund och ge dem tipset. Sista datum för Svenska Båtunionens riksomfattande klubbar och regionala förbund att lämna förslag till valnämnden är 20 januari, 2019.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter