Välkommen till Båtriksdag 2020

Publicerad: 2020-01-17

Den 4-5 april är representanter för anslutna båtförbund och de två direktanslutna klubbarna varmt välkomna till Båtriksdagen 2020 i Karlstad.

Båtriksdagen genomförs på Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22 i Karlstad.

Så här anmäler du dig

Deltagare måste vara anmäld via digital anmälningsblankett senast 31 januari 2020 för att boende på Elite Stadshotellet ska kunna garanteras. Deltagare som anmäler sig efter detta datum ansvarar för att ordna sitt eget boende och betala detta i enlighet med boendets villkor. Svenska Båtunionen står inte för extra kostnader som deltagaren eller deltagarens förbund åsamkats genom sen bokning.

Översiktligt program Båtriksdagen 4-5 april 2020 samt reseinformation m.m. finner du också på anmälningssidan.

Övriga dokument såsom fullmakt, motioner m.m. hittar du på batunionen.se/dokument välj ”Båtriksdag” och ”Båtriksdag 2020” .

Viktiga datum

15 januari motioner ska vara SBU kansli tillhanda

31 januari sista anmälningsdag

31 januari utskick av anmälda deltagare till US och förbunden

5 mars utskick av alla Båtriksdagshandlingar

31 mars sista dag att skicka in fullmakt

Fullmakt

För att förenkla och spara tid vid upprop av röstlängden, vill vi gärna ha in fullmakten i förväg senast 31 mars. Fullmaktsblankett hittar du på batunionen.se/dokument välj ”Båtriksdag” och ”Båtriksdag 2020”.

Resor

Resa till och från Båtriksdagen sker i enlighet med Svenska Båtunionens reglemente för resor och kostnadsersättningar. Läs Svenska Båtunionens Reglemente för resor här.

Om du kommer med tåg:

Så är det ca 450 meter att gå mellan tågstationen via Järnvägsgatan till Elite Stadshotellet vilket innebär det är lättast att gå från tågstationen till hotellet. Taxiresa ersätts inte av SBU.

Om du kommer med bil:

Om du uppfyller SBUs reseregler för resa med egen bil ersätter SBU parkering på allmän parkering.

Incheckning/registrering

Incheckning på hotellet kan ske från kl.15.00 på fredag och lördag. Närvaroregistrering sker vid SBUs kanslibord på fredag kl 16.00-18.00 eller kl 19.00-20.00 samt lördag kl 08.00-11.00.

Gemensamt besök på Brigadmuseum

På lördag morgon arrangeras en kort utflykt för alla som anmält sig till Brigadmuseum. Vi samlas i foajen kl 08.30 för gemensam promenad på ca 860 meter efter älven till Brigadmuseum på Sandbäcksgatan 31.

Medföljarprogram

Kl 14.30 guidad visning av Lerin museum, Västra Torggatan 28 för de som anmält sig till medföljarprogrammet.

Handlingar

Av miljö- och transportskäl kommer bara ett fåtal uppsättningar med möteshandlingar finnas tillgängliga. Deltagare uppmanas att använda dator eller surfplatta under mötet eller ta med egna utskrivna handlingar. Handlingar till Båtriksdagen 2020 finner du på batunionen.se/dokument välj ”Båtriksdag” och ”Båtriksdag 2020”.

Utcheckning

Utcheckning från hotellrummen sker senast kl. 12.00.

Frågor gällande Båtriksdagen

Frågor gällande bokningar, m.m. Kontakta Mari-Ann Johansson, mari-ann@batunionen.se

Frågor gällande Båtriksdagens genomförande. Kontakta Ordförande, Christer Eriksson
christer.eriksson@batunionen.se