Svensak Båtunionens miljökommitté 2020

Svenska Båtunionens Miljökommitté 2020

Publicerad: 2020-01-23

Miljökommittén har ansvar för båtmiljöfrågor inom Svenska Båtunionen. Huvuduppgiften är att bevaka båtlivets miljöfrågor och vara remissinstans i båtmiljörelaterade samhällsfrågor.

Miljökommittén har varit verksam i många år men ofta arbetat litet i skymundan. Den har fungerat som remissinstans i båtmiljöfrågor och deltagit i Båtmiljöråd, olika miljökonferenser och samarbetsprojekt. Miljökommittén har också anordnat en miljökonferens per år, företrädesvis i anslutning till Båtmässan i Älvsjö. Från och med 2019 har kommittén utökats och kompetensen har breddats. Kommittén har också tagit över ansvaret för Båtmiljö.se, tagit fram en kompletterande folder och avser att ordna miljökonferenser i samband med Allt för Sjön i Älvsjö 2020.

Miljökommittén består av ideellt engagerade båtmänniskor i olika delar av landet och har nu utökats till åtta ledamöter.

Läs mer om Miljökommitténs arbete här.

Läs mer om Svenska Båtunionens miljöprogram här.

 

Bild ovan. På bilden ser vi sju av dem från vänster Jimmy Dominius, Stockholm, Stellan Stark, Hudiksvall, Roland Örtengren, Kungsbacka, Hans-Jörgen Alsing, Söderhamn, Bengt Hallberg, Umeå, Stellan Dahlberg, Falkenberg och Margareta Tervell, Karlstad. Inte på bild Petra Elg, Malmö.

Harald Mårtensson och Kristina Carlstedt

Avtackning. Vid Miljökommitténs möte i Örebro i oktober avtackades de tidigare mångårigt engagerade ledamöterna Harald Mårtensson, bl.a. ordf, Linköping och Kristina Carlstedt, Norrköping.