Svenska Båtunionen tycker

Publicerad: 2018-11-28

Unionsstyrelsen har tagit fram ett manifest som ska ligga till grund för våra viktiga ståndpunkter och hur vi driver vårt påverkansarbete inom Svenska Båtunionen. Manifestet berättar vad vi tycker inom områdena: Sjösäkerhet, miljö, utbildning, lagstiftning, och beskattning.
Manifestet presenterades för våra förbund i samband med Unionsrådet 17-18 november.

Läs vad svenska båtunionen tycker här.