Svenska Båtunionen svarar på remiss gällande åldersgräns för vattenskoter

Publicerad: 2018-11-15

Svenska Båtunionens Unionens styrelse har nu svarat på remissen gällande ett förslag  för införande av åldersgräns på vattenskoter.

Svenska Båtunionen är av ståndpunkten att Vattenskoter är en båt som alla andra och att det inte finns belägg för att unga människor framför vattenskoter på ett sämre sätt än vuxna och att vi inte anser att en åldergräns för vattenskotrar ska införas.

Vårt remissvar går att läsa här: