Stockholm Stad har överklagat momsbeslutet för ideella båtklubbar- åtminstone delvis.

Publicerad: 2016-10-28

I sitt överklagande av Skatterättsnämnndens besked om att införa moms för båtklubbar, vill Stockholms stad nu dela upp beslutet om moms. Detta enligt ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

Sedan beslutet om att göra ideella båtklubbar momspliktiga har Svenska Båtunionen och SMBF- ett av SBU:s Båtförbund- stridit för att beslutet ska överklagas. Att beslutet nu faktiskt överklagas är en liten seger för det ideella båtlivet, även om vi nu får vänta 12-18 månader innan vi kan se resultatet av överklagandet.

Foto: Stockholm Stad. SMBF och SBU träffar Stockholms Stads Idrottsborgarråd Emilia Bjuggren (t.h. i bild), i Stadshuset efter besked om överklagandet.

Läs Båtlivs artikel kring överklagandet här.

Läs mer om momsfrågan -hur det hela började här