Skrota båten? Hur gör man?

Publicerad: 2017-04-24

Övergivna eller uttjänta båtar, så kallade skrotbåtar, bör skrotas för att inte orsaka onödig skada i naturen. Det finns inget register över fritidsbåtar i Sverige och det kan därför vara svårt att hitta ägaren till en övergiven båt. Här har Havs-och Vattenmyndigheten samlat information och tips kring just skrotbåtar.

Vart vänder man sig om man vill skrota båten och var ligger ansvaret för en obrukbar båt? Vad säger lagen?

Läs mer här hos Havs- och Vattenmyndigheten