Samarbeten

Svenska Båtunionen har flera samarbetspartners som vi arbetar med på olika sätt. Vi deltar också i flera samverkansprojekt tillsammans med myndigheter och organisationer inom båtmiljö, sjösäkerhet och båtlivs- och båtklubbsfrågor. Vi samarbetar också i vissa fall med företag i form av medlemsförmåner till våra anslutna båtklubbar.

Dessa organisationer samarbetar vi med idag:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Båtmiljö.se
Båtmiljörådet
Folkspel
Havs- och vattenmiljörådet
Havs- och Vattenmyndigheten
Kapten Väst – P4 Stockholm
Naturskyddsföreningen
Nämnden för båtlivsutbildning (NFB)
Scandic
Svenska Sjö
Svenskt Friluftsliv
Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD)
Sjösäkerhetsrådet
Skärgårdsstiftelsen
Sportfiskarna
Sweboat
Transportstyrelsen