Stora Båtklubbsdagen

Stora Båtklubbsdagen genomfördes för första gången i Göteborg och Stockholm 2016. Syftet var att skapa en mötesplats för alla båtklubbsfunktionärer för inspiration och kunskapsutbyten samt att skapa nätverk mellan engagerade båtlivsmänniskor.

Eftersom intresset varit stort genomfördes även två dagar i Göteborg och Stockholm även 2017. Föredrag avseende skatter, styrelseansvar och miljö engagerade då ett hundratal funktionärer från båtklubbar runt om i landet. Stora Båtklubbsdagen genomfördes i samarbete med båtmässorna Båtmässan och Allt för sjön.