Säkerhetsbesiktningsmän

Sjösäkerhetskommittén har initierat ett arbete med utbildning av besiktningsmän i samverkan med Svenska Sjö AB. Säkerhetsbesiktning av fritidsbåtar syftar till att hjälpa båtägaren att kontrollera sina båtar och därmed få säkrare och tryggare båtar.

Förenklade rutiner med stöd av BAS och information på SBUs hemsida kommer att underlätta för den enskilde båtägaren att få sin båt säkerhetsbesiktad.

Mer info kommer ut här på sidan under maj 2017. Har du frågor till dess kan du höra av dig till sakerhet@batunionen.se