Ren Botten utan gift

Ren Botten utan gift är ett projekt som förespråkar och informerar om alternativa lösningar för att få fler att undvika att måla sina båtar med giftig bottenfärg. Projektet är ett samarbete mellan Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna. Projektet finansieras med medel från Havs- och Vattenmyndigheten.

Havstulpaner, mossdjur, nässeldjur och alger sätter sig fast på båtbotten och leder till ökad bränsleförbrukning – och därmed ökade utsläpp och dyrare omkostnader.

Idag bottenmålar många sina båtar med färg som släpper ifrån sig giftiga ämnen i våra sjöar och hav. Vi vill istället öppna ögonen för människor och få dom att välja alternativa lösningar. Till exempel att ta upp båten på land, använda skrovduk eller borsttvätt.

 
Mer information om dessa lösningar finns på Båtmiljö.se