Hemsidor för båtförbunden

Redan 2017 togs ett initiativ att ta fram gemensamt verktyg och plattform för webbsajt för intresserade båtförbund. Hittills har ett båtförbund (Sörmlandskustens Båtförbund) genomfört detta fullt ut, flera andra är i uppstart. Unionsstyrelsen vill nu ge alla intresserade förbund möjlighet att delta och har därför beslutat stödja och starta om projektet samt erbjuda verktyg och plattform för båtförbunds hemsida. Grundpaketet som erbjuds bekostas av Svenska Båtunionen. Tillkommande kostnader för båtförbundet är förbundsspecifika anpassningar och löpande driftskostnader.

Syftet med erbjudandet är:

  • Att förenkla administrationen av båtförbundens hemsidor
  • Att tydliggöra samhörighet i organisationen
  • Att tydliggöra verksamheten i båtförbunden och övriga organisationer inom Svenska Båtunionen.
  • Att tydliggöra Svenska Båtunionens och båtförbundens ställningstaganden och budskap

Vi hade ett informationsmöte torsdag 7 november. Här finns presentationen från informationsmötet att se. Vi kommer att ha ytterligare en information lördag 16 november efter unionsrådets ordinarie programslut för dagen (kl 18). Om du inte kommer att vara på unionsrådet men ändå vill ta del av informationsmötet, kontakta Patrik Lindqvist på SBU kansli patrik@batunionen.se.

Här finns en beskrivning av vad erbjudandet innehåller.

Uppsättning och start i båtförbund blir separata projekt med projektgrupp sammansatt av webbyrån Pigment och aktuellt båtförbund samt eventuella övriga intressenter. Projektledare hos Pigment är Sergio Tenconi, sergio@pigment.se.

Intresseanmälan vill vi ha snarast möjligt, dock senast 31 januari 2020. Enklast gör du intresseanmälan på https://forms.gle/6a7V15Skn7jdkMeq8

Projektledare är Patrik Lindqvist, SBU kansli, patrik@batunionen.se