Friluftsliv i Sverige

Svenska Båtunionen deltar tillsammans med 24 andra friluftsorganisationer i kampanjen “Friluftsliv ger Folkhälsa” under 2017. Tillsammans vill vi visa på hur brett friluftsliv är och vad det kan betyda för den enskilda personen.

På Facebook-sidan ”Friluftsliv i Sverige” lyfts berättelser om friluftsliv och vad det betyder för den enskilda personen, med människor som utövar friluftsliv på olika sätt runt om i landet.
Mer friluftsliv förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden och syftet är att stärka friluftslivet genom att värna om allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationer samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att fler människor ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Mer information hittar ni på Svenskt Friluftslivs hemsida.