Svenska Båtunionens kansli

Personalen på Svenska Båtunionens kansli: Patrik Lindqvist, Peter Karlsson, Cecilia Obitz och Mari-Ann Johansson

Kansliet fungerar som ett nav och stödfunktion för båtförbunden. Här arbetar fyra tjänstemän med uppgifter som i huvudsak rör den dagliga verksamheten: administration och ekonomi, skötsel av medlemsregister och kommunikationskanaler liksom samordnande av projekt, konferenser och möten etc. Arbetet leds av Peter Karlsson som är verksamhetschef och även fungerar som talesperson för Svenska Båtunionen.

Kansliets tjänstemän är med något enstaka undantag de enda anställda inom organisationen, övriga arbetar helt ideellt. Kansliets viktigaste uppgift är därmed att bistå  förbunden och underlätta deras ideella verksamheter.

Vill du få kontakt med oss på kansliet? Här hittar du kontaktinformation.