Miljökommittén

Vi jobbar för att

  • Öka miljömedvetandet hos båtfolket i Sverige bland annat genom att informera båtägare och klubbar med relevant information om hur man minimerar sin miljöpåverkan. Detta innebär att vi värnar det rörliga friluftslivet på vatten och land och ser till att vi lämnar så små miljömässiga fotavtryck som möjligt.

Det gör vi bland annat genom att

  • Anordna minst en årlig miljökonferens
  • Uppdatera hemsidan Båtmiljö.se aktuell information gällande miljöfrågor, förhållningsregler och lagar
  • Vara remissinstans för frågor som rör båtlivet
  • Delta i möten med t ex Havs- och vattenmiljörådet och Båtmiljörådet
  • Driva projekt tillsammans med andra organisationer som t ex ”Ren botten utan gift” som var ett samarbete mellan SBU, Skärgårdsstiftelsen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna.
  • Hålla kontinuerlig kontakt med båtförbund och klubbar och närvara och informera vid evenemang som dessa anordnar
  • Utforma ett miljöprogram där den som är intresserad kan få information om vår målsättning.

Svenska Båtunionens miljöprogram hittar du här

 

Har du frågor eller funderingar? Maila till miljo@batunionen.se